Nyhetsblogg Prestjord Maskin AS

Nyhetsblogg Prestjord Maskin AS

Prosjektinformasjon

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på jobb i spenningssatte områder. Vi er ledende i Norge på fundamentjobb for kraft-bransjen.
Vårt spesialfelt er fundamentarbeid for høyspentmaster og legging av kabler i grunnen.
Oppsetting av gjerder og porter. Samt det meste inne betongarbeid.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconProsjekter
RSS iconMaskinpark
RSS iconAnsatte
RSS iconI media

Author

RSS iconLinda
RSS iconRaymond Pettersen