Nyhetsblogg Prestjord Maskin AS

Nyhetsblogg Prestjord Maskin AS

Prosjektinformasjon

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på jobb i spenningssatte områder. Vi er ledende i Norge på fundamentjobb for kraft-bransjen.
Vårt spesialfelt er fundamentarbeid for høyspentmaster og legging av kabler i grunnen.
Oppsetting av gjerder og porter. Samt det meste inne betongarbeid.

Årets Sikkerhetspris fra Heli-Team AS

ProsjekterPosted by Linda Wed, February 11, 2015 03:37:54
12/12-2014 fikk vi beskjed om at Prestjord Maskin AS var årets vinner av Heli-Team AS sin sikkerhetspris for 2014.
Fra deres hjemmeside har vi hentet følgende om tildelingskriteriene for prisen;

Sikkerhetspris 2014

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2015. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

12/12-2014 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 3 gang og er nå etablert som en årlig tradisjon.

Om årets prisvinner kan nevnes følgende;

* De er tidlig ute med å bestille
* De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i "høysesong" og mørketid for å forhindre stress.
* De er meget dyktige på å gi oss gode tilbakemeldinger på lokalt vær og flyforhold.
* Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
* De viser tydelig at de har fokus på sikkerhet , spesielt ved opplæring av egne nye ansatte.
* Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
* De løser avanserte lastejobber på eksemplarisk vis.


Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2014, Vinneren er;

Prestjord Maskin AS


Heli-Team ASHeli-Team er det ledende helikopterselskap på det nordnorske innlandsmarkedet. Vi ble etablert allerede i 1988, og har hovedbase i Harstad. Med et bredt spekter av operasjoner tilbyr vi tjenester for både privatpersoner, firmaer og offentlige etater.

Årets bedrift

I mediaPosted by Linda Wed, February 11, 2015 02:46:13
I slutten av januar 2015 fikk vi informasjon om at vi var nominert til årets bedrift i Narvik Kommune.
Hvordan det går vet vi i skrivende stund ikke, men vi anser det uansett som en stor ære og en hyllest til den jobben alle våre ansatte utfører, ute under tildels krevende forhold og de rutiner og kvalitets tenkning administrasjonen har gjennomført..