Nyhetsblogg Prestjord Maskin AS

Nyhetsblogg Prestjord Maskin AS

Prosjektinformasjon

Prestjord Maskin AS har spesialisert seg på jobb i spenningssatte områder. Vi er ledende i Norge på fundamentjobb for kraft-bransjen.
Vårt spesialfelt er fundamentarbeid for høyspentmaster og legging av kabler i grunnen.
Oppsetting av gjerder og porter. Samt det meste inne betongarbeid.

Årets Sikkerhetspris fra Heli-Team AS

ProsjekterPosted by Linda Wed, February 11, 2015 03:37:54
12/12-2014 fikk vi beskjed om at Prestjord Maskin AS var årets vinner av Heli-Team AS sin sikkerhetspris for 2014.
Fra deres hjemmeside har vi hentet følgende om tildelingskriteriene for prisen;

Sikkerhetspris 2014

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2015. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

12/12-2014 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 3 gang og er nå etablert som en årlig tradisjon.

Om årets prisvinner kan nevnes følgende;

* De er tidlig ute med å bestille
* De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i "høysesong" og mørketid for å forhindre stress.
* De er meget dyktige på å gi oss gode tilbakemeldinger på lokalt vær og flyforhold.
* Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
* De viser tydelig at de har fokus på sikkerhet , spesielt ved opplæring av egne nye ansatte.
* Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
* De løser avanserte lastejobber på eksemplarisk vis.


Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2014, Vinneren er;

Prestjord Maskin AS


Heli-Team ASHeli-Team er det ledende helikopterselskap på det nordnorske innlandsmarkedet. Vi ble etablert allerede i 1988, og har hovedbase i Harstad. Med et bredt spekter av operasjoner tilbyr vi tjenester for både privatpersoner, firmaer og offentlige etater.